Правилник за маркиране

Правилник за маркиране
ТД Понория е част от група организации, занимаващите се с пешеходен и вело туризъм, които преди няколко години участваха в разработването на Проект на Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България.

Проектът стъпва върху наложените практики за маркиране от миналото и значително ги надгражда. Целта му е не просто да определи техническите стандарти при полагането на лентова маркировка и изработката на указателни табели, но и да въведе цялостна стратегия на държавно ниво за инвентаризацията, изграждането, поддръжката и управлението на пешеходни и вело маршрути в България.

Лесната част беше първоначалното разработване на проекта. Отне месеци, но в резултат от работата на експерти от десетки организации, работещи на терен се получи един стойностен документ, който е отлична основа за бъдеща работа.

Правилникът беше внесен в Министерство на туризма. Тук можете да се запознаете в пълния му текст. Последваха срещи, разговори, работни комисии между представители на различни министерства. Те не са малко, тъй като материята е сложна и засяга много аспекти – туризъм, градоустройство, управление на горите, спорт и т.н. За да бъде въведен един такъв правилник са необходими промени в съществуващи нормативни актове, а това сякаш не е дневния ред на обществото, или поне не на този на Парламента. Ситуацията се усложнява и от честата смяна на правителства /повечето от които служебни/, което допълнително забави процеса.

Въпреки всичко не се отказваме и с бавни стъпки нещата се движат в правилната посока. На 11.10.2023 г. беше проведена среща между представители на Министерството на туризма и двадесет неправителствени организации работещи активно за подобряване условията за планински туризъм в България. В рамките на срещата беше подписан Меморандум, чрез който се припознава единен стандарт за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходните маршрути и маршрутите за планинско колоездене в Република България. Меморандумът е важна стъпка в процеса на унифициране до изработването на законово регламентиран механизъм.

Файлове
Проект на Правилник
Меморандум