Туристически регистър

На основание Закон за туризма – чл. 47, ал. 2, чл. 52, чл. 53, чл. 168, ал.2 и ал.3, Туристическо дружество Понория е вписано в Националния туристически регистър на туристическите сдружения под номер 00225/02.12.2022.