БПС

ТД Понория е член на Български планинарски съюз. Той обединява туристически дружества, които гледат в една посока. Неговите цели са по-достъпни и приветливи планини, както и висока култура на хората, които ги посещават. БПС има амбицията да работи за съхраняване природата и съграденото в планините за поколенията с мисъл за бъдещето, което трябва да е насочено към децата. За тяхното обучение и приобщаване към красивото, за напускане на сивото ежедневие и промяна на заседналия начин на живот. Защото здравето е най-ценното, което имаме, а то е в изобилие в планината.