Безопасност в планината

Безопасност в планината
Преди да поемете по пътеките на Понор планина, моля отделете няколко минути за да прочете някои важни неща за вашата лична безопасност.

Най-напред едно уточнение. Ние, създателите на тази идея, сме подготвили с много желание информацията в този сайт, за да прекарате едно незабравимо приключение в планината. Правим всичко по силите си за да популяризираме Понор сред различни групи от обществото за благото на района, неговите дух и памет. Молим ви да имате предвид, че полето на нашата работа се ограничава до това.

Ние не водим групи в планината, не организираме туроператорска или друга подобна дейност, включително не сме страна по правна или друга договореност, която може да има пряка или косвена връзка с вашата безопасност по време на преходите ви в Понор планина. Вие поемате по маршрута си на ваш собствен риск и на ваша отговорност.

Прочетете внимателно преди да тръгнете на път

1. Преди да се качите в планината задължително сключете планинска застраховка.

2. Много от пътеките не са маркирани. Съществува съществен риск от загубване, ако не използвате GPS навигация, карти или ако се отклоните от обособилите се с времето пътища. Бъдете особено внимателни при намалена видимост от мъгла.

3. Запасете с нужното количество храна според вашите нужди. Храна можете да намерите на Петрохан, Заселе, Зимевица, Гинци, Брезе, Искрец и Своге. Направете разумен разчет.

4. Макар районът да е богат на водни ресурси, в горещите дни намирането на питейна вода може да е проблем, с който може да се сблъскате.

5. Като всяка планина и Понор не е пожалена от гръмотевици. Има случаи на починали овчари от гръмотевични удари.

6. В горещите летни дни има опасност от слънчев удар и изгаряния на кожата. Използвайте шапка, слънцезащитен крем, подходящ за вашата кожата и пийте вода, за да избегнете дехидратация.

7. Не препоръчваме зимен преход без нужната екипировка. В планината има чести виелици, които могат да имат фатален край за неподготвените туристи.

8. Стъпвайте внимателно. За да намалите риска от изкълчване или счупване на крак носете високи обувки с дебели подметки.

9. На някои места има пропасти и отвесни скали. Тези места са много красиви (както скалния феномен Столо), но не се надвесвайте и бъдете много внимателни. Не влизайте в пещера ако не сте напълно сигурни какво правите.

10. В планината има диви животни. Може да срещнете чакали, диви свине и др. Не ги дразнете, особено майка с малките ѝ. Планината е техния дом и вие сте гости в този дом. Нека има взаимно уважение между хората и животни в името на безопасността на едните и другите. Пазете се от змии и кучета.

11. Не яжте гъби или други растения, ако не сте напълно уверени в това, което правите. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! Територията на планината е част от НАТУРА 2000 и това води след себе си определени ограничения.

12. Възможни са алергични реакции вследствие на ухапвания от насекоми.

13. Ако палите огън не го оставяйте без надзор. В сухите летни дни една искра може да предизвика неконтролируем горски пожар, от каквито Понор планина си е патила не един и два пъти.

14. Не забравяйте, че на много места няма обхват на мобилните телефони. Дори да има и да успеете да се обадите на тел. 112 за помощ в случай на нужда, ще минат часове преди тя да дойде.

15. Най-голяма опасност за човека в планината си остава – човекът. Съвсем реална е възможността да се натъкнете на иманяри или дървосекачи без съответните разрешителни. И едните и другите са много чувствителни към хора с фотоапарати. Внимавайте да не попаднете между ловджиите и техните обекти на лов.

16. Ходете с главата си.

Ако изпаднете в беда потърсете Планинска спасителна служба при Българския червен кръст на телефони:

  • единния европейски телефон за спешни и аварийни обаждания 112
  • централния денонощен пост на ПСС тел. 02 963 20 00 или 1470