За нас

Туристическо дружество Понория е основано на 12 октомври 2019 г. в хижа Тръстеная от група приятели планинари.

Цели, задачи и дейности

Основните цели на сдружението са да:

  • популяризира, насърчава и развива планинарството в България и да формира траен интерес от практикуване на туристически дейности;
  • популяризира Понор планина, като район за спортно-туристическата дейност.

Основни задачи, които си поставя Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ във връзка с постигане на целите са:
(1) Отговаряне на нуждите на обществото от създаване на условия за практикуване на социален туризъм за здраве и дълголетие;
(2) Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен и велосипеден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране и нови туристически и спортно-туристически изяви;
(3) Популяризиране и опазване на природните и културни забележителности;
(4) Създаване и разпространение на добри практики за работа с ученици и студенти;
(5) Подобряване на условията за пребиваване и качеството на услугите в съответствие с европейските стандарти в туристическите обекти – хижи, заслони и други, обновяване и поддържане на съоръжения, туристически маршрути и пътеки;
(6) Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност;
(7) Сътрудничество с местната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции, насочено към подобряване на съществуващата база, опазване на околната среда и развитие на дейността сред децата и младите хора;
(8) Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

За постигане на целите и осъществяване на задачите Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ извършва следните дейности:
(1) Организиране и реализиране на туристически и спортно-туристически изяви;
(2) Строителство, ремонт, благоустрояване, обзавеждане, стопанисване и управление на туристически обекти и съоръжения;
(3) Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки, и грижи за поддържането им;
(4) Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри;
(5) Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри, включително и на трети лица;
(6) Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска и турагентска дейност;
(7) Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм и свързаните с него дейности;
(8) Участва в екологични проекти и програми;
(9) Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански субекти и др., в програми и проекти на фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти.

Кои сме ние?

В дружеството членуват 23 човека. За българските представи може да се каже, че сме младо сдружение, по дух и тяло 🙂
Понория се води напред, функционално и идеологически от Управителен съвет в състав:
Радослав Зарков – председател
Петър Георгиев – член
Петър Стоянов – член
Любомир Иванов – член

Техническа информация

Сдружение Туристическо дружество ПОНОРИЯ
Адрес с. Брезе, ПК 2278, местност Манастира
ЕИК 205871276
IBAN BG27UNCR70001523754251