Browse By

Category Archives: Uncategorized

Весели празници от ТД Понория

Камбаната удари — роди се светъл вожд, станете, коледари, във тая снежна нощ! Торбите преметнете и в млечната тъма със плод благословете рождената земя! Благословете с младост децата, що растат, а възрастните — с радост и тих домашен кът! И нека хора, птички, животните отвред

Общо събрание на ТД Понория

До членовете на ТД Понория ПОКАНА Управителният съвет на Туристическо дружество Понория, на основание чл. 22 ал. 2 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството за 2020 г. 2. Финансов отчет и