Browse By

Предложение за нова защитена територия: природна забележителност „Столо“

Асоциация на парковете в България е внесла предложение за обявяване на природна забележителност „Столо“ в землището на село Добравица, община Своге. Основен мотив за предложението е, че скалните образувания в м. Църнио камък са забележителен обект на неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност за Понор планина. Те заедно със съседните скални образования и водопад Добравишка скакля (21316.32.266) са сред най-забележителни скални форми на Понор планина.

Местността е място за туристически посещения, пътят до нея е маркиран от доброволци и започва от асфалтов път. От Асоцияцията посочват, че защитата ѝ по реда на Закона за защитените територии ще подпомогне да се превърне в една от туристическите точки на територията на Община Своге и ще подпомогне допълнително развитието на туризма в нея.

Изтегли предложението

За 01.07.2022 г. е насрочена комисия на място, която да разгледа предложението, включваща представители на различни министерства, агенции и местната власт.

В тази публикация е използвана информация от сайта на ЗАСТЪПНИЦИ НА ПРИРОДАТА.

Коментари

Вашият коментар