Browse By

Tag Archives: понор

PONOR TOP 10

10 най-посещавани обекта в Понор и как се промениха за 1 година Ние сме Понория. Ако до сега не сте ни срещали, реално или виртуално, в правния и световен ред битуваме, като туристическо дружество, което има за цел популяризирането на Понор планина като туристическа дестинация.

No Thumbnail

ЗАПОВЕД № РД-547 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона Понор

ЗАПОВЕД № РД-547 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Понор“ Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 83 от 23.09.2008 г., в сила от 23.09.2008 г. На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1,

Връх Момина чука

Момина чука е връх в Понор планина с 1414 метра надморска височина. В подножието на върха минава така наречения „Исторически път„. Нарича се исторически, защото през 1923 г. Георги Димитров и Васил Коларов са минали по него по време на Септемврийското въстание и така е останало името му