Browse By

Category Archives: размисли и страсти

PONOR TOP 10

10 най-посещавани обекта в Понор и как се промениха за 1 година Ние сме Понория. Ако до сега не сте ни срещали, реално или виртуално, в правния и световен ред битуваме, като туристическо дружество, което има за цел популяризирането на Понор планина като туристическа дестинация.