Browse By

Category Archives: Кампании

Искаме си водата – непрекъсната, чиста и безопасна!

Ние, подписалите тази петиция искаме да заявим следното: 1. Всеки гражданин има право на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност. Това е приоритет на държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на местно самоуправление. 2. Считаме, че функционирането на деривационните

Кампания за издаване на сборник със забележителности

Коя е Понор планина? Каква е? Какво можем да открием в нея? Това са въпроси, които могат да имат различни отговори, в зависимост от това, кой пита и от кого дири ответ. За местните жители Понор е дом, детство, роден край. Те могат да ви