Browse By

All posts by ponoria

Общо събрание на ТД Понория

До членовете на ТД Понория ПОКАНА Управителният съвет на Туристическо дружество Понория, на основание чл. 22 ал. 2 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството за 2022 г. 2. Финансов отчет и

Събрахме 3510 лв. за ПСС – отчет на кампанията

В началото на годината, ние от туристическо дружество Понория подехме кампания за набиране на средства в помощ дейността на Планинска спасителна служба /ПСС/. Направихме го защото вярваме, че тези момчета и момичета работят в трудни условия, грижейки се за нашия живот. И докато държавната администрация

PONOR TOP 10

10 най-посещавани обекта в Понор и как се промениха за 1 година Ние сме Понория. Ако до сега не сте ни срещали, реално или виртуално, в правния и световен ред битуваме, като туристическо дружество, което има за цел популяризирането на Понор планина като туристическа дестинация.

аптечка

Аптечки в Понор планина

Туристическо дружество „Планинари МАШИНИ“ е подело кампания за събиране на средства с цел изработката, оборудването и поставянето на нови 20 туристически аптечки за най-неотложна помощ в планината. Какво представлява аптечката и какво съдържа можете да видите на сайта на сдружението. Ние сме против поставянето на

(У)ДАРИ РАМО НА ПСС

Update 24/04/2023: Отчет на кампанията (У)ДАРИ РАМО НА ПСС тук Update 18/04/2023: Кампанията (У)ДАРИ РАМО НА ПСС приключи повече от успешно. Очаквайте съвсем скоро подробен отчет с доказателствен материал 🙂 Оригинална публикация от 18/01/2023, регулярно обновявана с информация за всяко дарение /виж в края/: Планинари

Весели празници от ТД Понория

Камбаната удари — роди се светъл вожд, станете, коледари, във тая снежна нощ! Торбите преметнете и в млечната тъма със плод благословете рождената земя! Благословете с младост децата, що растат, а възрастните — с радост и тих домашен кът! И нека хора, птички, животните отвред

No Thumbnail

ЗАПОВЕД № РД-547 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона Понор

ЗАПОВЕД № РД-547 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Понор“ Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 83 от 23.09.2008 г., в сила от 23.09.2008 г. На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1,

No Thumbnail

Заповед за обявяване на природна забележителност Столо

ЗАПОВЕД № РД-601 от 8 юли 2022 г. ДВ бр. 67 от 19.08.2022 г. Министерство на околната среда и водите На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и предложение на Асоциацията на парковете в България

Искаме си водата – непрекъсната, чиста и безопасна!

Ние, подписалите тази петиция искаме да заявим следното: 1. Всеки гражданин има право на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност. Това е приоритет на държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на местно самоуправление. 2. Считаме, че функционирането на деривационните

Къде е река Искрецка?

Тъй като непрекъснато се лансира една и съща възможна причина за пресъхването на река Искрецка и безводието на райoна, искаме да внесем малко яснота. ✅ Да, напълно е възможно в карста на Понор планина да са настъпили срутвания, които да препречват пътя на водата и