Browse By

За нас

Когато ни навести първата идея за Понория, тя се появи по-скоро, като обиколка на Понор планина. Един от западните дялове на Стара планина. Аналогията с обиколката на Витоша беше неминуема, но без състезателния елемент. Ако си позволим да подходим по-шеговито, докато ако на софийската планина можеш да си позволиш да тичаш бясно и да караш колело без да се оглеждаш много много, то в Понор планина това би било загуба.

Впоследствие се замислихме, че един такъв обиколен преход би бил предизвикателство за обикновения турист. Далеч от мащабите на Ком-Емине, но все пак начинание, което не би било по силите на човек без опит в планината. Все пак говорим за 75 км. Напълно достатъчни да откажат онези, които не са истински влюбени в планината.

Някъде тук се замислихме, че Понория има потенциал да бъде нещо далеч по-голямо от предизвикателство за издържливост, ориентация и воля на духа. Тя дава възможност не само да се насладите на природни забележителности като върхове, обширни плата, дерета, пещери, водопади и не на последно място характерните за региона понори (губилища), където реките просто потъват вдън земя, за да се появяват отново на повърхността на километри разстояние.

Интерес за онези от вас, които ще стъпят по пътеката на Понор би представлявало разнообразието от културно-исторически забележителности, които изобилстват в региона. По тези земи своите следи са оставили редица култури и цивилизации – римляни, траки, кръстоносци, турци, българи. Римски път, останки от тракийски крепости и светилища, средновековни черкви и манастири, оброчни кръстове са сред любопитните артефакти, които можете да видите и до които можете да се докоснете.

В крайна сметка се получи нещо уникално за туризма в България. Не просто обиколка на един от дяловете на Стара планина, а истински музей на историята и културата по туристическите пътеки на Понор планина. Или както ние обичаме да го наричаме „Историческа обиколка на Понор планина с раница на гръб“.

Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ е естествено продължение на нашите дейности в планината през последните години. Маркирахме отдавна забравени пешеходни маршрути, поставяхме указателни табели, рекламирахме местността в интернет и др. Съвсем естествено се достигна до решението, че е време нашата работа да премине на друго ниво – по-организирано и отговорно.

Така на 12.10.2019 г. се събрахме група приятели в хижа Тръстеная, за да учредим нашето Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“. То е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Основните цели на дружеството са да:

  • популяризира Понор планина, като район за спортно-туристическата дейност;
  • популяризира, насърчава и развива различните видове и форми на туризъм, планинарство, алпинизъм, спелеология и новостите в спортно-туристическата дейност, да повишава информираността на гражданите относно ползите от природосъобразен начин на живот и да формира траен интерес от практикуване на туристически дейности.

Основни задачи, които си поставя Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ във връзка с постигане на целите са:

  • отговаряне на нуждите на обществото от създаване на условия за практикуване на социален туризъм за здраве и дълголетие;
  • привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, велосипеден, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви;
  • популяризиране и опазване на природните и културни забележителности;
  • създаване и разпространение на добри практики за работа с ученици и студенти;
  • подобряване на условията за пребиваване и качеството на услугите в съответствие с европейските стандарти в туристическите обекти – хижи, заслони и други, обновяване и поддържане на съоръжения, туристически маршрути и пътеки;
  • осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност;
  • сътрудничество с местната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции, насочено към подобряване на съществуващата база, опазване на околната среда и развитие на дейността сред децата и младите хора;
  • представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

Повече за дейността на дружеството можете да намерите в неговия Устав.

Ръководният орган на дружеството е Управителен съвет с четири годишен мандат, в състав:
Радослав Зарков – председател
Стилиян Дамянов – член
Петър Георгиев – член
Петър Стоянов – член

Съгласно Устава на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“, всеки който споделя идеите, работи за осъществяване на целите и спомага за утвърждаването и добрия имидж на дружеството може да стане негов член. ТУК можете да прочетете по вече за това как се става член дружеството.

За осъществяване на целите на дружеството се набират парични средства под формата на дарения, които се изразходват изцяло по предназначение. Отчетността за това се извършва по реда на приложимото законодателство в България.
Средствата се набират чрез банковата сметка на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“:
IBAN: BG27UNCR70001523754251
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

Можете да ни подкрепите и чрез ePay – КИН 9972354204

Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“
ЕИК 205871276
село Брезе, община Своге
тел. 0878 444 216
e-mail td@ponoria.com

Коментари