Browse By

Весели празници от ТД Понория

Камбаната удари —
роди се светъл вожд,
станете, коледари,
във тая снежна нощ!

Торбите преметнете
и в млечната тъма
със плод благословете
рождената земя!

Благословете с младост
децата, що растат,
а възрастните — с радост
и тих домашен кът!

И нека хора, птички,
животните отвред —
да бъдат сити всички
и днес, и занапред,

и сняг кога натрупа,
да имат в мраз и студ,
животните — хралупа,
децата — майчин скут!

Асен Разцветников, 1942

Коментари

Вашият коментар